Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaak van linkshandigheid

Een aardig groot deel van de mensen is linkshandig. Dit is natuurlijk een vreemd verschijnsel, waarom is namelijk niet iedereen rechtshandig? Dat zou toch immers veel praktischer zijn. De oorzaak van linkshandigheid is dan ook niet een twee drie zo te verklaren, er is nog nooit een directe aanleiding gevonden voor linkshandigheid. Wel zijn er verschillende onderzoeken gehouden die aantonen dat linkshandigheid wel degelijk een soort achtergrond met zich teweeg brengt. Zo kan het komen door erfelijkheid of door de geboorte. Ben je benieuwd naar de (vermoedelijke) oorzaak? Lees dan verder om er achter te komen.

Het meest voor de hand liggende verschijnsel voor linkshandige mensen is een bepaalde structuur in het DNA en in de hersenen. Ieder heeft een eigen string van DNA die hem maakt tot wie hij is. Deze structuur kun je terugzien in je hersenen. Bij linkshandige mensen zien we dan ook dat er andere gebieden actief zijn bij het schrijven van bij rechtshandige mensen. Dit laat dus zien dat linkshandige mensen zo zijn omdat hun hersenen op een andere manier werken. Er zijn ook gevallen geweest van mensen die zichzelf aangeleerd hebben om linkshandig te kunnen schrijven, het meest bekende voorbeeld hiervan is Leonardo Da Vinci. Hij kon namelijk met rechts en links schrijven. Een andere groep onderzoekers zegt juist dat de hoofdhand afhankelijk is van de structuur van de moleculen, zij zijn geen voorstander van het idee van het brein als aanstuurder. Echter is er niet veel steun voor deze mening, de meesten zien dan ook het brein als oorzaak van linkshandigheid. Ben jij nu links en kan je nooit eens een keer linkshandige spullen vinden? Kijk dan eens een keertje op https://www.delinkshandigenwinkel.nl/, dit is namelijk de winkel voor mensen die linkshandig zijn. Zo heb je tenminste producten die letterlijk fijn in de hand liggen.