Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand februari 2018

Oorzaken van nette kledingstijl

Er zijn mensen die een goed gevoel voor kleding hebben, anderen hebben dat net weer niet. Dit is niet erg, maar wat zou het toch fijn zijn om de oorzaken van een nette kledingstijl te weten of niet soms? Precies…

Oorzaken van diabetes type 2

Diabetes type 2 (suikerziekte) is een chronische ziekte die veel voorkomt. In Nederland hebben momenteel 1,2 miljoen mensen deze ziekte en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Diabetes type 2 komt veel…