Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand november 2018

Oorzaken van ooglaseren

De oorzaken van ooglaseren kunnen redelijk verschillend zijn. In de meeste gevallen zijn mensen die een laserbehandeling nodig hebben of bijziend, of verziend. In de volksmond worden alle diverse ooglasermethoden Lasik genoemd, echter er zijn diverse lasermethoden, die allen inhoudelijk…