Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van slecht zien

Veel mensen in de wereld hebben een bril of contactlenzen. Dat is natuurlijk omdat niet iedereen een goed en scherp zicht heeft, maar wat zijn de oorzaken van slecht zien? Op die vraag gaan we nu in.

Bij veel mensen begint slecht zien of op jonge leeftijd of op hoge leeftijd. Op jonge leeftijd gaat de verslechtering van de ogen geleidelijk, waardoor ouders vaak nieuwe monturen moeten kopen. De meest gebruikelijke vormen van slecht zien zijn verziendheid en bijziendheid. Bij verziendheid kan iemand van dichtbij niet goed zien maar wel van ver af, bij bijziendheid is dit andersom.

Oorzaken van verziendheid

Verziendheid wordt veroorzaakt wanneer een oogas te kort is of de sterkte van het brekend stelsel te gering is. Het beeld dat een oog normaal moet vormen wordt dan achter het netvlies gevormd. De ogen moeten de hele tijd aanpassen om toch een scherp beeld te kunnen krijgen. Dit is erg vermoeiend en kan tot oogproblemen zorgen. Een bril met een positieve correctie kan dit probleem verhelpen.

Oorzaken van bijziendheid

Bij bijziendheid zijn dingen in de verte slecht te zien en dingen dichter bij de ogen scherper. De oorzaken liggen hier divers. De laatste halve eeuw is bijziendheid flink gestegen, iemand zou kunnen denken dat dit door gebruik van televisies of computers dan wel telefoons komt. Maar deze form van oogafwijking kan ook erfelijk worden bepaald. Ook dit kan verholpen worden met een bril of met contactlenzen, maar dan met een negatieve sterkte. Het licht wordt door de lens correct teruggebogen in het oog.

Een laatste optie om correct zicht weer terug te krijgen is door ogen te laten laseren. Hierdoor wordt het hoornvlies aangepast en kan iemand het goede zicht weer terug krijgen.

Bron: https://www.ooglaserkliniekheuvelrug.nl/