Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van diabetes type 2

Diabetes type 2 (suikerziekte) is een chronische ziekte die veel voorkomt. In Nederland hebben momenteel 1,2 miljoen mensen deze ziekte en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal groeien.

Diabetes type 2 komt veel vaker voor bij mensen die wat ouder zijn. Diabetes type 2 wordt gezien als welvaartsziekte omdat het een gevolg is van onze moderne leefstijl.

De gevolgen van diabetes type 2 zijn heel vervellend. Door de hoge bloedglucose raken bijvoorbeeld de zenuwbanen en bloedbanen beschadigd en waardoor er tal van complicaties ontstaan.

Omdat diabetes type 2 (bijna altijd) het gevolg van de leefstijl is, is deze vervellende ziekte te voorkomen. Om diabetes type 2 te kunnen voorkomen is het van belang om te weten wat de oorzaken van diabetes type 2 zijn. Door aanpassingen in de leefstijl kan zo het risico op diabetes type 2 worden verlaagt. Daarom zullen we in dit artikel ingaan op de oorzaken van diabetes type 2.

Ondanks het feit dat wereldwijd gezien al meer dan 415 miljoen mensen diabetes type 2 hebben is nog niet de exacte oorzaak bekend. Er is wel bekend welke leefstijl factoren invloed hebben op het risico en er is ook al veel bekend over de mechanismes in het lichaam die meespelen in het ontwikkelen van deze ziekte.

Wat onderzoekers hebben vastgesteld is dat er een grote relatie is tussen voeding en het risico op diabetes type 2. Voeding is de grootste oorzaak diabetes type 2 maar er zijn er nog meer.

De boosdoener in voeding zijn suikers. Uit onderzoeken komt altijd een sterke correlatie naar voren tussen de suiker consumptie en het risico op diabetes type 2. Het maakt daarbij niet uit in welk land er een onderzoek wordt gehouden. Indien men veel suikers eet dan is het risico op diabetes type 2 groter.

Suiker zorgt voor problemen omdat het lichaam slechts een beperkte hoeveelheid kan verwerken. Dit komt door de moleculen waaruit suiker is opgebouwd. Een suikermolecuul bestaat uit een glucose en een fructose molecuul.

Veel glucose is ook niet echt gezond maar het lichaam kan hiervan nog redelijk grote hoeveelheden verwerken en opslaan. Glucose wordt in de vorm van glycogeen opgeslagen in de spieren, de lever en de hersenen. Alle koolhydraten die je eet worden omgezet in glucose. Indien je er teveel van eet, en de glycogeen voorraden vol zijn, dan zal het lichaam dit overschot aan energie gaan opslaan in de vorm van lichaamsvet.

Het probleem van suiker zit hem vooral in het fructose molecuul. Alleen de lever kan fructose omzetten in energie. De capaciteit van de lever om dit te doen is echter maar beperkt en als fructose niet direct wordt verbrand dan moet de lever er iets mee. Wat de lever er dan mee doet is het omzetten in vet, vet wat rondom en in de lever wordt opgeslagen. De lever vervet. Dit wordt een niet alcoholisch vervette lever genoemd.

Een lever die vervet is raakt op een gegeven moment insuline resistent. Insuline resistentie is nog geen diabetes type 2 maar een soort voorfase. Deze fase wordt pre-diabetes genoemd.

Insuline resistent betekend minder gevoelig voor insuline. Deze verminderde gevoeligheid voor insuline zorgt ervoor dat de alvleesklier meer insuline moet gaan aanmaken om glucose uit het bloed op te kunnen nemen. Naar mate de lever steeds verder vervet raakt, wordt het steeds meer insuline resistent en moet de alvleesklier steeds meer insuline gaan aanmaken.

Op een gegeven moment raakt de alvleesklier uitgeput zodat er niet meer voldoende insuline aangemaakt kan worden om het glucose uit het bloed op te kunnen nemen. Op dit moment wordt de bloedsuikers te hoog en spreken we over diabetes type 2.

De oorzaak van diabetes type 2 is dus fructose. Maar dat is niet de enige oorzaak. Een wielrenner die een sportdrankje drinkt met daarin suikers (fructose) zal namelijk niet zo snel diabetes type 2 krijgen. Omdat er een inspanning wordt geleverd worden de suikers verbrand zodat deze niet in de vorm van vet worden opgeslagen. Behalve voeding is dus de gehele leefstijl een oorzaak van diabetes type 2.

Omdat er niet een echte exacte oorzaak van diabetes type 2 is wordt in deze context meestal gesproken over risicofactoren van diabetes type 2. Dit zijn niet de echte oorzaken maar ze verhogen wel het risico dat je (na verloop van jaren) diabetes type 2 zal ontwikkelen. Dit zijn de risicofactoren:

  • Weinig beweging
  • Roken
  • Veel of vaak alcohol drinken
  • Veel voeding eten met toegevoegde suikers en/of geraffineerde koolhydraten

Zoals al eerder benoemd speelt leeftijd ook een rol het risico op diabetes type 2. Hoe ouder we worden hoe minder gevoelig we voor insuline worden en hoe groter het risico wordt dat de alvleesklier uitgeput raakt. Ouderdom is daarom niet echt een oorzaak maar wel een factor die het risico verhoogt.

Verder heb je nog te maken met erfelijkheid. In bepaalde families komt diabetes type 2 veel vaker voor. Net zoals ouderdom zijn dit risicofactoren waarop je zelf geen invloed kan uitoefenen. Je hebt wel invloed op wat je eet en drinkt en of je voldoende beweegt.

Wil je het risico op diabetes type laag houden dan zal je moeten kiezen voor onbewerkt voedsel zonder toegevoegde suikers en geraffineerde koolhydraten. Dagelijks minimaal een half uur bewegen niet meer dan 1 glas (vrouwen) of 2 glazen (mannen) per dag drinken. Het beste drink je nooit of sporadisch.