Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van elektromagnetische straling

Wat zijn de oorzaken van elektromagnetische straling en wat kan je er tegen doen?

Elektro? Dat is toch alles wat elektriciteit gebruikt?

Ja, dat klopt. Alle elektrische en elektronische apparaten stralen elektromagnetische straling uit. Tenminste als ze aan staan. Staan ze uit, dan is er geen sprake van deze straling.

We leven in een tijd waar we bij alles wat we doen gebruik maken van elektriciteit, of dat nou is met een oplaadbare batterij of via het stroomnet. Denk maar eens goed na wat je wel niet allemaal op een dag aanraakt, aanzet en gebruikt. Van de metro naar je werk, het kopje koffie dat je zet of de telefoon die je gebruikt, allen stralen elektromagnetische straling uit.

Wat is hier erg aan?

Er wordt door steeds meer wetenschappers veronderstelt dat te veel blootstelling aan deze straling schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Er worden nabije grote bronnen van elektromagnetische straling meer kinderen geboren met groeiachterstanden of concentratiestoornissen dan in dunbevolkte gebieden met weinig straling. Reden voor aandacht dus!

Wat kan je doen tegen deze straling?

Wapen je tegen elektromagnetische straling door slim na te denken over het (constante) gebruik van apparaten, internet en dergelijke. Dit is natuurlijk niet geheel te voorkomen en daarvoor biedt anti-stralingstextiel of een anti-stralingssticker uitkomst. Deze verminderen de blootstelling aan straling.