Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van fietsongelukken

Wat zijn de oorzaken van fietsongelukken en hoe voorkom je ze?

In Nederland komen er jaarlijks zo’n 190 fietsers om het leven. Dat is erg veel als je nagaat dat het een kwart is van alle verkeersdoden. Als er dan gekeken word tnaar de groep ernstig verkeersgewonden is zelfs meer dan de helft fietser. Dat is erg heftig! Bovendien worden er jaarlijks 71.000 fietsers na een ongeval behandeld op een afdeling Spoedeisende Hulp. Er zijn natuurlijk beduidend meer fietsers die een ongeluk mee maken en daar met enkel letsel of de schrik van af komen. Elk ongeluk is er wat ons betreft een te veel. Maar wat kan je doen om een fietsongeluk te voorkomen? Volg dan onderstaande tips!

Wat zijn de gangbare oorzaken van fietsongelukken?

1. Roekeloos rijgedrag van de fietser of een andere wegbestuurder.
2. Te hard fietsen op een gevaarlijke helling.
3. Door rood of oranje rijden in de spits.
4. Dronken naar huis fietsen.

Tips om een fietsongeluk te voorkomen

Lees deze tips en onthoud ze goed, dan is de kans een stuk kleiner dat je van je sokken wordt gereden.

  • Kijk je fiets na: Geen achterstallig onderhoud, maar fietsen op een veilige fiets.
  • Zorg ervoor dat je fiets op de juiste hoogte is afgesteld.
  • Klinkt lullig, maar zorg ervoor dat er geen winkeltasje tussen de spaken komt.
  • Fiets niet in het donker zonder lampjes.
  • Anticipeer dat weggebruikers niet altijd de regels naleven.
  • Kijk altijd goed uit!

Bron: http://mountainbikewinkel.com