Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van hart- en vaatziekten

De belangrijkste oorzaken van hart- & vaatziekten zijn een ongezonde levensstijl, andere gezondheidsproblemen en een erfelijke aanleg.

Een ongezonde leefstijl met name roken is een belangrijke oorzaak voor het krijgen van hart- en vaatzieken. Daarnaast spelen ook ongezond eten, overgewicht, te weinig bewegen en overmatig alcoholgebruik een rol. Deze factoren kunt u zelf beïnvloeden en uw huisarts kan u daarbij helpen.

Hart- en vaatziekten zijn ziektes die niet meer overgaan en die langzaam erger worden. De symptomen van hart- en vaatziekten zijn: druk op de borst, pijn, benauwd gevoel, moeheid en pijn in kuiten bij lopen. Na de juiste vaststelling van de oorzaak en ziekte, goede behandeling, medicatie, is verlichting van uw klachten mogelijk en achteruitgang van uw gezondheidssituatie te voorkomen.

Gezondheidscentrum Just Care is gevestigd in Bezuidenhout in Den Haag.
Sinds 2010 maakt een ervaren team van hulpverleners zich sterk voor de beste gezondheidszorg. Het gezondheidscentrum helpt mensen met hart- & vaatziekten. We maken een voedingsschema dat op maat gemaakt is voor de patiënten en als het nodig is worden de patiënten verwezen naar specialisten.

Mocht je vragen hebben neem gerust contact op.

Bron: https://www.gcjustcare.nl/