Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van huis inbraak

Ondanks wat we in films zien, zijn de meeste inbraken in huizen niet gepland. In plaats daarvan zou een inbreker kunnen langs lopen of rijden en een onmiddellijke kans kunnen zien. Ze komen dan ook meteen in actie en als het ze lukt om binnen te komen, nemen ze ook zoveel mogelijk spullen mee. Als de inbraak wel gepland is, zullen ze je huis waarschijnlijk al een paar dagen in de gaten hebben gehouden en wachten totdat er niemand thuis is. Een inbraak kan om verschillende redenen gebeuren. Maar wat zijn de acht meest voorkomende oorzaken van een inbraak in een woning?

1. Gemakkelijke toegankelijkheid

Inbrekers selecteren vaak een huis met een gemakkelijke toegang en waar op dat moment niemand thuis is. Huizen zonder buren, ontgrendelde deuren of ramen en gemakkelijke ontsnappingsroutes zijn een geweldig doel voor de dieven. Verschillende statistieken over veiligheid laten zien dat er het meest wordt ingebroken in gemakkelijk toegankelijke woningen, die door eenvoudig gereedschap zoals een tang, een schroevendraaier of een hamer kunnen worden opengebroken.

2. Gebieden met weinig verkeer

Huizen aan de rand van wijken zijn kwetsbaar voor inbraak. Doodlopende straatjes en locaties waar maar weinig verkeer komt, zijn een makkelijk doel. Huizen op de hoeken van straten zijn ook kwetsbaar, omdat dieven je dan gemakkelijker aan zien komen rijden. Gebieden waar bijna geen verkeer komt of waar weinig andere mensen wonen, hebben weinig buren en de politie komt er ook nauwelijks.

3. Woningen waar al eens eerder is ingebroken

Als er al eerder in je woning is ingebroken, is de kans groter dat ook een andere dief je huis weet te vinden. De oorspronkelijke dief kan ook terugkomen als hij de eerste keer niet werd gesnapt. Als hij niet terugkomt, kan hij naar je buren gaan omdat hij het gebied dan als succesvol beschouwt en alle woningen in de wijk waarschijnlijk dezelfde beveiliging hebben.

4. Huizen met overwoekerde tuinen

Woningen met wilde tuinen waar dieven gemakkelijk door kunnen sluipen, zijn in trek bij inbrekers. Als er hoge struiken rond de voorruit of deuren zijn, heeft de dief meer beschutting en zal hij minder snel opvallen. Door de tuin redelijk leeg te houden en de struiken te snoeien, zullen de inbrekers geen schuilplaatsen hebben. Woningen met bomen en een tweede verdieping kunnen ook een gemakkelijke toegang geven omdat de dieven weten dat de deuren en de ramen van het balkon minder waarschijnlijk worden vergrendeld.

5. Slechte beveiligingsfuncties

Inbrekers die ’s nachts op pad gaan, kiezen voor huizen met slechte verlichting. Ze houden ook van huizen zonder beveiligingssystemen of bewakingscamera’s.

6. Vrijstaande huizen

Statistieken tonen aan dat ongeveer 60% van de inbraken overdag plaatsvindt. Dieven houden van woningen die vrijstaand zijn omdat ze zo geen pottenkijkers hebben. Een grote hond in de tuin of in huis kan dieven afschrikken.

7. Huizen met een slechte verlichting

Voor inbrekers die liever ’s nachts aan de slag gaan, is goede verlichting een belangrijke afschrikmiddel. Statistieken tonen aan dat de kans op inbraak daalt wanneer huiseigenaren goede verlichting installeren of de buitenverlichting inschakelen als ze er niet zijn.

8. Hulp van buitenaf

Een huishoudster of een tuinman kan vaak door dieven worden aangesproken en zo meedoen aan het complot. Een groot percentage van de inbrekers krijgt via deze medewerkers informatie over de woning. Soms komt de informatie ook van mensen, die voor de slachtoffers werken.

Bronnen:
http://www.locksecure.nl/slotenmaker-utrecht &
https://caroline-biss.nl/alarmsysteem-al-juiste-aangeschaft/