Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van medicijnverslaving

Het komt steeds vaker voor dat mensen verslaafd raken aan medicijnen, dit baart toch wel een beetje zorgen. Steeds meer mensen moeten medicijnen gebruiken om van bepaalde ziektes af te komen of om bepaalde symptomen te bestrijden. Met sommige medicijnen heb je kans dat je verslaafd raakt. Een van de oorzaken is verslavende stoffen die er in zitten. Zo is morfine eigenlijk niets meer dan goede kwaliteit heroïne. Het is dan ook net zo verslavend als de harddrug en hierdoor kunnen mensen er maar moeilijk vanaf komen. Er zijn nog veel meer medicijnen waar verslavende stoffen in zitten, vaak staat het wel aangegeven op het etiket als een bepaald medicijn een verslaving met zich mee kan brengen. Let er dus altijd goed op voor je een bepaald middel neemt.

Een andere oorzaak voor een medicijnverslaving is dat het een lekker gevoel geeft. Dit zien we vooral terug bij bijvoorbeeld medicijnen tegen depressie. Deze anti depresiva zorgt ervoor dat je je gelukkig voelt. Als je dus stopt met de medicijnen dan kan het zijn dat je je weer depressief gaat voelen. Veel mensen vinden dit niet fijn en daarom is het dus erg lastig om er vanaf te komen. Ook is er nog het feit dan sommige mensen medicijnen al hun hele leven lang gebruiken. Ze zijn zo gewent geraakt aan het nemen dat ze niet zo een twee drie kunnen stoppen. Deze oorzaken spelen dus allemaal een rol voor een persoon met een medicijnverslaving. Op internet kun je meer informatie vinden over mogelijk verslavende middelen.