Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van obesitas

In Nederland zijn er steeds meer mensen te dik. Dit is helemaal geen goede ontwikkeling, te dik zijn brengt namelijk vrij ernstige gevolgen met zich mee. Ook is het zo dat mensen met obesitas, zwaar overgewicht dus, eerder zullen sterven dan de mensen die wel gezond zijn. Dit is natuurlijk helemaal niet goed, iedereen moet namelijk een normaal gezond leven kunnen leiden zonder dat vroegtijdig sterven op de planning staat. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van obesitas. De eerste is dat mensen al snel gaan eten als ze emotioneel zijn, deze mensen zijn dan ook gevoelig voor een eetverslaving. Bij een eetverslaving gaat iemand ontzettend veel eten om het verdriet te vergeten. Dit is natuurlijk niet goed, je moet juist een ander uitlaatklep vinden om emoties te verwerken.

Een andere oorzaak is dat sommige mensen hun maag te groot is in verhouding tot het lichaam. Hierdoor blijven ze maar dooreten, ook al hebben ze genoeg gehad. Hier zitten ook weer diverse nadelen aan. Je eet dan namelijk veel te veel zonder dat je het doorhebt. Een mogelijkheid om deze oorzaak te verhelpen is door een maagverkleining te nemen. Door een maagverkleining zal je minder snel honger hebben, hierdoor heb je dus ook niet meer het probleem van een te grote maag. Er zijn nog meer oorzaken aan te wijzen voor een obesitas gewicht. Zo kan het ook te maken hebben met suikerziekte of met een andere aandoening. Weet jij van jezelf dat je te dik bent of ken je iemand die dit is dan kun je kijken op deze site voor meer informatie over het nemen van een maagverkleining: https://www.dianagabriels.com/nl