Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van stagnatie in omzet

We zien veel mensen die zich afvragen waarom ze zouden moeten kiezen voor growth hacking en niet voornormale marketing. Normale marketing wordt vaak alleen toegepast, dit kan dan ook een oorzaak zijn voor stagnatie in de omzet. Beide vormen van werken lijken wel een beetje op elkaar. Voor dat je we gaan kijken naar welke vorm nu eigenlijk beter is moeten we eerst even een kijkje nemen naar de betekenissen. Marketing is een economische wetenschap en heeft betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Growth hacking is proces van snel op elkaar volgende experimenten die een scala van marketing kanalen gebruikt om de meest effectieve manier te vinden om bedrijven te laten groeien. Beide begrippen lijken dus wel een beetje op elkaar, maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Het grootste verschil tussen growth hacking en normale marketing is dat growth hacking een soort verzameling is van diverse marketing vormen. Als het ware is deze dus echt wel beter dan de vorm van marketing die je momenteel toepast.. Je hebt namelijk veel meer dingen die op die manier bijdragen aan het laten ontwikkelen van jouw onderneming, je zal dus minder stagnatie ervaren met growth hacking. Wil je de stap zetten voor je bedrijf of zou je nog meer informatie willen hebben over deze vorm van marketing en promotie voor je bedrijf dan kan je terecht op de site http://www.growthhackingrockstars.com//. Kies voor verandering en ga voor het verslaan van de stagnatie!