Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag oorzaken van diabetes

Oorzaken van diabetes

Wat zijn de oorzaken van diabetes? Dat is een vraag waarop we nu het antwoord gaan geven. Om er goed antwoord op te geven moeten we eerst het onderscheidt maken tussen type 1 en type 2. Bij type 1 diabetes…