Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oorzaken van betalingsproblemen

Wat zijn de oorzaken van betalingsproblemen en wat kan je er aan doen om ze te voorkomen?

Als je niet op tijd je rekeningen betaald of kunt betalen ontstaat er een betaalachterstand. Wanneer een betaalachterstand ontstaat schakelt het bedrijf of de bedrijven waar je achterloopt met betalen een incassobureau in die gaat proberen het geld toch te ontvangen voor hun opdrachtgever.

Meest voorkomende oorzaken van betalingsproblemen

Het Nibud heeft hier in 2015 onderzoek naar gedaan en constateerde dat hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten de belangrijkste redenen.

Bij twee op de vijf huishoudens loopt men achter met betalingen. En een op de vijf huishoudens heeft zo’n ernstige achterstanden dat ze structureel achterlopen en niet voldoende verdienen om de betaalachterstand in te halen.

Hoe voorkom ik het ontstaan van een betaalachterstand?

  • Houd uitgaven en inkomsten bij in een huishoudboekje / financiĆ«le planning;
  • Maak afspraken met de bedrijven waar je qua betalingen achterloopt;
  • Breek je beloftes niet en betaal op tijd;
  • Probeer de schulden met de hoogste rentes het eerste af te betalen;
  • Verlaag je vaste lasten en verhoog je inkomsten

Kortom, maak heldere (betaal)afspraken met de bedrijven waar je geld aan verschuldigd bent, leef deze afspraken na en indien dat niet lukt laat het tijdig weten. Zorg er daarnaast voor dat je probeert je inkomsten te verhogen en ga niet meer kosten aan. Enkel zo doorbreek je de neergaande spiraal en kan je een gezond financieel huishouden voeren.

Bron: https://www.credifin-nederland.nl/