Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Financieel

Oorzaken van een hoge energierekening

Stel je kijkt aan het einde van het jaar naar je energierekening en schrikt je helemaal kapot. De rekening is namelijk veel hoger dan verwacht. Dit is iets dat niemand wil overkomen natuurlijk, maar hoe kan het zijn dat de…

Oorzaken van betalingsproblemen

Wat zijn de oorzaken van betalingsproblemen en wat kan je er aan doen om ze te voorkomen? Als je niet op tijd je rekeningen betaald of kunt betalen ontstaat er een betaalachterstand. Wanneer een betaalachterstand ontstaat schakelt het bedrijf of…