Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag aangereden op je fiets

Oorzaken van fietsongelukken

Wat zijn de oorzaken van fietsongelukken en hoe voorkom je ze? In Nederland komen er jaarlijks zo’n 190 fietsers om het leven. Dat is erg veel als je nagaat dat het een kwart is van alle verkeersdoden. Als er dan…