Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag oorzaken hartziekten

Oorzaken van hart- en vaatziekten

De belangrijkste oorzaken van hart- & vaatziekten zijn een ongezonde levensstijl, andere gezondheidsproblemen en een erfelijke aanleg. Een ongezonde leefstijl met name roken is een belangrijke oorzaak voor het krijgen van hart- en vaatzieken. Daarnaast spelen ook ongezond eten, overgewicht,…