Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag suiker en diabetes 2

Oorzaken van diabetes type 2

Diabetes type 2 (suikerziekte) is een chronische ziekte die veel voorkomt. In Nederland hebben momenteel 1,2 miljoen mensen deze ziekte en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Diabetes type 2 komt veel…