Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie ICT

Oorzaken van chaotische planning

Wat zijn de oorzaken van een chaotische planning? Geen agenda Zonder agenda weet je niet wat je vandaag gaat doen. Werk wordt ingegeven door mailtjes die je binnenkrijgt of hetgeen wat je zelf zinvol acht. Dit resulteert in een impulsieve,…

Oorzaken van een maatwerk app laten bouwen

Wat zijn de oorzaken en redenen voor veel bedrijven om een maatwerk app te (laten) bouwen? Tegenwoordig begrijpt elke ondernemer of manager dat je zonder een professionele website achter je concurrentie aanloopt. Een website is al lang niet meer alleen…

Oorzaken van populariteit virtual reality

Wat is Virtual Reality? In tegenstelling tot andere technologieën die er eerder zijn geweest, is virtual reality een meeslepende ervaring die uiteindelijk alle sensorische inputs zal omvatten. De geest kan echt worden misleid door te denken dat wat hij ervaart,…

Oorzaken van langzame pc

Er zijn verschillende oorzaken te verzinnen die zorgen voor een langzame pc, er hoeft niet een concrete reden achter te zitten. Het kan ook nog eens komen door een combinatie van verschillende dingen. Veel mensen weten niet precies waar ze…